Замовлення на видачу справ з архівного підрозділу (архіву) установи (Додаток 12) (постанова КМУ від 19.10.2016 р. № 736)

word