Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг ) військового призначення та подвійного використання (№ 1-ЕІО) (місячна)

 (зі звітності за січень 2015 р.) 

Затверджено наказом Держстату України від 11.07.2014 № 211

 excel pdf