Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації (Форма № 1-В (ЗМІ))

word pdf